Wszystkie zasoby

Wyniki wyszukania: 41

Sortuj alfabetycznie | Sortuj w kolejności odwrotnej
Nazwa Lokalizacja Kategorie
Ośrodek zdrowia w Zawadzie Zawada 52 opieka zdrowotna
Ośrodek Zdrowia w Wysokiem Wysokie 152 opieka zdrowotna
Ośrodek Zdrowia w Lipsku Lipsko 239 opieka zdrowotna
Sala gimnastyczna Żdanów 124 obiekty sportowe
Sala gimnastyczna Zawada 46 obiekty sportowe
Sala gimnastyczna Wysokie 133 obiekty sportowe
Sala gimnastyczna Sitaniec 422 obiekty sportowe
Sala gimnastyczna Płoskie 139 obiekty sportowe
Garaż Zawada 52 garaże
Garaż Lipsko 239 garaże
Garaż OSP Wysokie Wysokie garaże
Garaż OSP Sitaniec Sitaniec 286 garaże
Garaż OSP Płoskie Płoskie 139A garaże
Świetlica wiejska w Zawadzie Zawada 271 świetlice
Świetlica wiejska w Skokówce Skokówka ul. Targowa 32 świetlice
Świetlice wiejska w Płoskiem Płoskie 139A świetlice
Swietlica wiejska w Żdanowie Żdanów 121 świetlice
Świetlice wiejska w Mokrem Mokre116 świetlice
Świetlica Wiejska w Hubalach Hubale 26 świetlice
Swietlica wiejska w Wólce Wieprzeckiej Wólka Wieprzecka 135 świetlice
Świetlica wiejska w Skaraszowie Wólka Wieprzecka 47 świetlice
Swietlica wiejska w Pniówku Pniówek 136 świetlice
Świetlica wiejska w Białowoli Białowola 16b świetlice
Świetlice wiejska w Jatutowie Jatutów 118 świetlice
Świetlice wiejska w Szopinku Szopinek 65 świetlice